Copyright: Hubrecht Institute.

Hiiragi: Multicellulaire zelforganisatie

Terug naar onderzoeksgroepen

De Hiiragi groep onderzoekt robuustheid in de embryonale ontwikkeling en wil zelforganiserende multicellulaire systemen leren begrijpen.

Zelforganisatie is een bepalend kenmerk van levende systemen. Het brengt een complexe wisselwerking met zich mee tussen moleculaire, cellulaire en mechanische signalen. Met behulp van vroege zoogdierembryo’s als model, past de Hiiragi-groep een verscheidenheid aan methoden toe, waaronder genetica, microscopie, biofysica, engineering en modellering. Hiermee onderzoeken ze hoe zelfgeorganiseerde vormen en patronen ontstaan uit een bolvormige massa cellen.

Key publications

Temporal variability and cell mechanics control robustness in mammalian embryogenesis

Fabrèges D, Corominas Murtra B, [...], Hannezo E, and Hiiragi T

bioRxiv

Download|2023

Hydraulic control of mammalian embryo size and cell fate.

Chan CJ, Costanco M [...] Mahadevan L and Hiiragi T

Nature 571: 112-116

Download|2019

Groepsleider

Takashi Hiiragi

Takashi Hiiragi is groepsleider bij het Hubrecht Instituut. De Hiiragi-groep wil begrijpen wat meercellige levende systemen definieert. De groep bestudeert in het bijzonder het ontwerpprincipe van weefselorganisatie en maakt gebruik van vroege zoogdierembryo’s als modelsysteem. Daartoe ontwikkelden ze een experimenteel raamwerk dat biologie, natuurkunde en wiskunde integreert. Hun recente studies leidden tot een model waarin feedback tussen het lot van cellen, polariteit en cel- en weefselmechanica ten grondslag ligt aan meercellige zelforganisatie. De groep past een breed scala aan experimentele strategieën toe – waaronder embryologie, genetica, geavanceerde microscopie, biofysica, engineering en theoretische modellering – om fundamentele vragen in cel- en ontwikkelingsbiologie te onderzoeken.

Wetenschappelijke opleiding en posities

Prijzen en beurzen


Groepsleden

Takashi Hiiragi

Group Leader

Samira Hozeifi

Technician

Portrait picture Dimitri Fabreges

Dimitri Fabrèges

Postdoc

Anniek Stokkermans

Postdoc

Laura Rodriguez Muñoz

Postdoc

Gawoon Shim

Postdoc

Portrait picture Prachiti Moghe

Prachiti Moghe

PhD Student

Erica van der Maas

PhD Student

Tim Lange

PhD Student

Junki Cho

Student

Fabrice Ley

MSc Student

Takafumi Ichikawa

Guest

Show all group members

Open positions

Positions are available for ambitious predoctoral and postdoctoral fellows interested in addressing fundamental questions in cell and developmental biology. Please send your research interest and CV to Takashi Hiiragi (t.hiiragi@hubrecht.eu).