Transparantieovereenkomst Dierproeven

Het Hubrecht Instituut doet onderzoek naar ontwikkelingsbiologie en stamcellen. Dit onderzoek leidt tot innovaties in onder andere de behandeling van kanker, diabetes en cardiovasculaire aandoeningen. Het Hubrecht zet alternatieven voor dierproeven in waar mogelijk, bijvoorbeeld door cellijnen en organoïden (miniatuurversies van organen gekweekt uit stamcellen) te gebruiken. Toch zijn dierproeven bij dit type onderzoek soms noodzakelijk.

We vinden het belangrijk om open en transparant te zijn over dierproeven bij ons instituut. Daarom heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waar het Hubrecht Instituut onderdeel van is, de Nederlandse Transparantieovereenkomst dierproeven ondertekend.

Deze overeenkomst is opgesteld door Nederlandse onderzoekers in samenwerking met de European Animal Research Association (EARA) en Stichting Informatie Dierproeven (SID). De Nederlandse Transparantieovereenkomst Dierproeven is geïnspireerd op bestaande overeenkomsten die in België, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn opgesteld.

Het doel is een opener en transparanter klimaat creëren rondom dierproeven, een onderwerp dat doorgaans tot felle discussies leidt in de samenleving, de media en de politiek. Omdat dierproeven zo gevoelig liggen is goede communicatie in de juiste context essentieel. Het is wettelijk bepaald dat Nederlandse onderzoeksinstellingen informatie verstrekken over de dierproeven die ze doen, maar deze informatie is niet altijd voor iedereen toegankelijk en te begrijpen. Ondergetekenden hopen met deze overeenkomst een positieve bijdrage te leveren aan openheid rondom dierproeven.

Toezeggingen

De ondergetekenden zijn betrokken bij het uitvoeren, ondersteunen of financieren van dierproeven ten behoeve van de gezondheid van mens en dier, kwaliteit van leven en natuur en milieu. Door zich aan deze overeenkomst te verbinden doen de organisaties de volgende vier toezeggingen:

  1. We zijn duidelijk over wanneer, hoe en waarom we dieren in onderzoek gebruiken.
  2. We streven naar betere communicatie over dierproeven in Nederland met het publiek en de media.
  3. We bieden proactief mogelijkheden aan het brede publiek om kennis te maken met dierproeven en de regelgeving die daarop van toepassing is.
  4. Jaarlijks rapporteren wij onze voortgang en delen we ervaringen.

De samenvatting van de overeenkomst kunt u hier lezen.

In het kader van de overeenkomst, heeft ons instituut meegedaan met Be Open Animal Research Day 2023 (#BOARD23). Lees het volledige statement hier.