Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons en uw persoonsgegevens worden door ons behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij slaan geen privacygevoelige informatie op zonder uw toestemming. Wij delen uw gegevens niet met derden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via e-mail.

Het Hubrecht Institute volgt het privacybeleid van de KNAW.

De privacycoördinator van het Hubrecht Institute is te bereiken via privacy@hubrecht.eu.

De functionaris voor gegevensbescherming van de KNAW is te bereiken via fg@knaw.nl.

 

Procedure Woo-verzoeken

De procedure voor het opvragen van informatie in het kader van de Wet open overheid (Woo) loopt via de KNAW. Meer informatie daarover kan hier worden gevonden.