Faciliteiten

Onderzoekers bij het Hubrecht Institute kunnen gebruik maken van een moderne onderzoeksinfrastructuur, waarmee ze hoge doelen kunnen stellen. De faciliteiten worden beheerd door bekwame analisten en worden aangepast aan de behoeften van de onderzoekers.

Hubrecht Imaging Center

Imaging wordt steeds belangrijker in de biomedische wetenschappen en het onderzoek bij het Hubrecht Institute. Om te voldoen aan de groeiende vraag naar imaging-apparatuur is in 2009 het Hubrecht Imaging Center (HIC) opgericht. Het Hubrecht Institute heeft de laatste jaren verschillende geavanceerde microscopen aangeschaft, die nu onder de verantwoordelijkheid van het HIC vallen.

Het HIC assisteert bij eenvoudige fase-contrast-imaging tot imaging van levend weefsel in hoge resolutie. Geavanceerde systemen die beschikbaar zijn bij het HIC zijn confocale, twee-foton- TIRF-, FRAP- en FRET (inclusief FLIM)-microscopie. Het imaging center heeft niet alleen moderne imagingsystemen in zijn beheer; ook enkele historische microscopen zijn behouden.

Single-cell-analyse

Bij single-cell-analyse wordt de sequentie-informatie van individuele cellen bestudeerd.

Elke normale humane cel bevat ongeveer 6 miljard basenparen aan DNA, ook wel bekend als het genoom. De expressie van dit genoom is anders in iedere humane cel. Door middel van de productie van verschillende eiwitten geven verschillende levels van genexpressie elke cel zijn specifieke karakteristieken en functies. Deze genexpressie kan worden gemeten door het analyseren van RNA, de moleculen die worden getranscribeerd van het DNA en die de genetische informatie doorgeven aan het ribosoom, waar de eiwitproductie plaatsvindt.

Flowcytometrie

De Flow Cytometry Core facility biedt gebruikers van het Hubrecht Institute, het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum moderne apparatuur voor flowcytometrie en het sorteren van cellen. De faciliteit wordt continu uitgebreid met nieuwe software en apparatuur, die onderzoekers de mogelijkheid bieden om cellen te sorteren en analyseren volgens maximaal 18 fluorescente parameters.

Dierenfaciliteit

Het Hubrecht Institute heeft zijn eigen dierenfaciliteit, waarin rondwormen (Caenorhabditis elegans), fruitvliegen (Drosophila melanogaster), zebravissen (Danio rerio) en kikkers (Xenopus laevis) leven. Daarnaast heeft de faciliteit knaagdieren onder zijn hoede, zoals muizen, stekelmuizen en ratten.

Wanneer dit mogelijk is worden dierexperimenten vervangen door in vitro-modellen, zoals organoïden. Daarmee wordt het aantal proefdieren verminderd. Op de wetenschappelijke experimenten waarbij een vervangend model niet mogelijk is, is continu toezicht. Het aantal dierexperimenten wordt daarmee verfijnd en beperkt tot een minimum. Op alle dierexperimenten bij het Hubrecht Institute is de gebruikelijke Nederlandse wetgeving van toepassing.

Tevens heeft De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, waar het Hubrecht Instituut onderdeel van is, de Nederlandse Transparantieovereenkomst dierproeven ondertekend. Meer informatie over deze overeenkomst is hier te vinden.

Utrecht Life Sciences 

Naast de faciliteiten die het Hubrecht Institute zelf heeft, biedt de omgeving van het Utrecht Science Park meer dan 50 gedeelde faciliteiten. Deze kunnen worden gebruikt door alle onderzoekers die daar werken. Een overzicht van alle beschikbare faciliteiten op het Utrecht Science Park staat op de website van Utrecht Life Sciences.