18 juni

Promotie Nerys Williams: organoïden van de menselijke alvleesklier

Terug naar nieuws

Nerys Williams, uit de groep van Eelco de Koning aan het Hubrecht Institute en het Leiden Universitair Medisch Centrum, heeft haar proefschrift met success verdedigd op 18 juni. Tijdens haar promotieonderzoek was Williams betrokken bij het verder ontwikkelen van een methode voor het kweken van mini-orgaantjes (organoïden) van de menselijke alvleesklier, of pancreas. Deze organoïden zullen ervoor zorgen dat we regeneratie van de alvleesklier beter begrijpen en zullen het in de toekomst wellicht mogelijk maken om insuline-producerende cellen te maken voor transplantatie in patiënten met diabetes type 1. Dit onderzoek resulteerde in haar proefschrift “Karakterisering van humane pancreas organoïden: navigeren richting eilandjes van Langerhans.

In Nederland zijn er ongeveer 100.000 patiënten met diabetes type 1. Diabetes type 1 kan uiteindelijk leiden tot nierfalen, blindheid, coma en overlijden. Behandeling met insuline is op dit moment de voornaamste therapie voor deze patiënten. Voor een deel van deze patiënten is transplantatie van de hele alvleesklier of de Eilandjes van Langerhans een behandel optie. Er zijn echter weinig geschikte donororganen beschikbaar. Daarom is het belangrijk dat we nieuwe bronnen van insuline producerende cellen vinden, zodat een grotere groep patiënten in aanmerking komt voor zo’n celvervangende behandeling.

Pancreas organoid | Alvleesklier organoïde

Williams heeft daarom tijdens haar promotieonderzoek gezocht naar een nieuwe bron van insuline producerende cellen. Ze heeft daarvoor mini-orgaantjes, ook wel organoïden genoemd, gekweekt uit de voorlopercellen die aanwezig blijken te zijn in het exocriene gedeelte van de alvleesklier. Deze organoïden bevatten bijna alle celtypes die ook aanwezig zijn in de alvleesklier, waaronder ook wat insuline producerende cellen. Vervolgens heeft ze de groei van de organoïden zo kunnen sturen dat ze iets meer insuline producerende cellen maken.

De alvleesklier-organoïden moeten in de toekomst verder bestudeerd worden, maar bieden uiteindelijk wellicht een nieuwe bron van insuline producerende cellen, die in de toekomst potentie hebben voor gebruik in een celvervangende therapie bij patiënten.

 

Pancreas organoid with fluorescent staining | Alvleesklier organoïde met fluorescente kleuring

Nerys Williams deed haar promotieonderzoek in een samenwerking tussen het Hubrecht Institute en het Leiden Universitair Medisch Centrum, onder begeleiding van Eelco de Koning en Françoise Carlotti. Op dit moment werkt ze voor MSD Animal Health in Nederland.

 

 

Eelco de Koning is groepsleider bij het Hubrecht Instituut en professor Diabetologie bij het Leiden Universitair Medisch Centrum.

 

Françoise Carlotti is assistant professor aan het Leiden Universitair Medisch Centrum.