de Koning: Diabetes en vorming van bètacellen

Terug naar onderzoeksgroepen

De De Koning groep bestudeert de ontwikkeling en differentiatie van pancreascellen om de behandeling van diabetes type 1 te verbeteren.

Vervangingstherapie met insulineproducerende bètacellen is een haalbare optie om normale glucoseniveaus te bereiken bij patiënten met diabetes type 1. Op dit moment moet voor vervangingstherapie met bètacellen een donorpancreas worden gebruikt. Door een tekort aan organen geldt deze therapeutische optie slechts voor een kleine patiëntengroep. De De Koning groep zoekt daarom naar nieuwe bronnen die insulineproducerende cellen onbeperkt kunnen aanmaken.

Figuur 1. Humane pancreatische organoïde in 3D-kweek

Identificeren en karakteriseren van voorlopercellen

Als een alternatieve bron voor therapie met bètacellen verkennen wij de mogelijkheid voor het gebruik van volwassen voorlopercellen uit de humane alvleesklier. We hebben de cellen geïsoleerd uit de eilandjes van Langerhans en opgekweekt in een driedimensionaal kweeksysteem. Dat stelt de voorlopercellen in staat om te differentiëren naar bètacellen. In vivo groeien deze uit tot insulineproducerende cellen, wanneer deze worden getransplanteerd onder de niercapsule van diabetische muizen.

Onderzoeksvragen bij dit project zijn:

  • Kunnen we stam-/voorlopercellen identificeren in de humane foetale of volwassen pancreas?
  • Kunnen we deze voorlopercellen isoleren en opkweken tot een onbeperkte bron van bètacellen?
  • Kunnen we deze cellen in vitro of in vivo laten uitgroeien tot insulineproducerende cellen?
  • Kunnen we met deze cellen diabetische muizen genezen?

Groepsleider

Eelco de Koning

Eelco de Koning is groepsleider bij het Hubrecht Institute en het Leiden Universitair Medisch Centrum, en hoogleraar Diabetologie aan de Universiteit Leiden. Zijn groep bestudeert de Eilandjes van Langerhans, die de insulineproducerende cellen bevatten die een sleutelrol spelen bij diabetes mellitus. Op de lange termijn hoopt de De Koning groep insulineproducerende cellen te produceren uit alternatieve bronnen, die kunnen worden getransplanteerd bij patiënten met diabetes mellitus. Om de celtypen in de Eilandjes van Langerhans te bestuderen, gebruikt de De Koning groep kweekmethoden, intravitale microscopie, single-cell transcriptoomanalyse en diermodellen.

Wetenschappelijke opleiding en posities

Prijzen

Andere activiteiten


Groepsleden

Eelco de Koning

Group Leader

Peggy Karanatsiou

Technician

Maaike Hanegraaf

Technician

Diego Paini

Technician

Nathalie Groen

Postdoc

Juri Juksar

PhD Student

Sabine Bosman

Student

Jitte Jennekens

Student

Nadia Florijn

Student

Show all group members

Currently we don’t have any positions for Master or HBO students.