de Koning: Diabetes en vorming van bètacellen

Terug naar onderzoeksgroepen

De De Koning groep bestudeert de ontwikkeling en differentiatie van pancreascellen om de behandeling van diabetes type 1 te verbeteren.

Vervangingstherapie met insulineproducerende bètacellen is een haalbare optie om normale glucoseniveaus te bereiken bij patiënten met diabetes type 1. Op dit moment moet voor vervangingstherapie met bètacellen een donorpancreas worden gebruikt. Door een tekort aan organen geldt deze therapeutische optie slechts voor een kleine patiëntengroep. De De Koning groep zoekt daarom naar nieuwe bronnen die insulineproducerende cellen onbeperkt kunnen aanmaken.

Nederlandse uitbreiding volgt

Groepsleider

Eelco de Koning

Eelco de Koning is groepsleider bij het Hubrecht Institute en het Leiden Universitair Medisch Centrum, en hoogleraar Diabetologie aan de Universiteit Leiden. Zijn groep bestudeert de Eilandjes van Langerhans, die de insulineproducerende cellen bevatten die een sleutelrol spelen bij diabetes mellitus. Op de lange termijn hoopt de De Koning groep insulineproducerende cellen te produceren uit alternatieve bronnen, die kunnen worden getransplanteerd bij patiënten met diabetes mellitus. Om de celtypen in de Eilandjes van Langerhans te bestuderen, gebruikt de De Koning groep kweekmethoden, intravitale microscopie, single-cell transcriptoomanalyse en diermodellen.

Wetenschappelijke opleiding en posities

Prijzen

Andere activiteiten


Groepsleden

Eelco de Koning

Group Leader

Tim Dielen

Technician

Karin Koekkoek

Technician

Gitanjali Dharmadhikari

Postdoc

Juri Juksar

PhD Student

Amy van der List

Student

Mark Tielemans

Guest

Gabriel Huck

Guest