10 juli

Nieuwe techniek om vouwen DNA te analyseren

Terug naar nieuws

Een team van onderzoekers van de de Laat groep van het Hubrecht instituut en het Center for Molecular Medicine van het UMC Utrecht (dr. ir. Jeroen de Ridder) heeft een nieuwe technologie ontwikkeld waarmee lussen in het DNA veel gedetailleerder in kaart kunnen worden gebracht dan tot nu toe mogelijk was. Dit is belangrijk om te begrijpen hoe gezonde en ziekte veroorzakende genen, bijvoorbeeld bij kanker, worden aangestuurd.

In iedere cel van het lichaam ligt ongeveer twee meter DNA opgevouwen. De manier waarop het DNA is gevouwen, speelt een belangrijke rol in de aansturing van de genen. Het DNA bevat namelijk schakelaars (‘enhancers’) die een gen kunnen aanzetten. Dit gebeurt als deze schakelaars via een lus in het DNA in contact komen met een gen. Met de nieuwe techniek is het mogelijk de gelijktijdige interactie tussen meerdere schakelaars te bepalen. Hierover publiceren De Laat en De Ridder op 9 juli in Nature Genetics. De techniek die zij hebben ontwikkeld heet Multi-Contact Chromatin Conformation Capture (MC-4C).

Kanker
Met MC-4C wordt het mogelijk de regulatie van genen beter te begrijpen. Dit biedt kansen om te ontdekken hoe zieke cellen de controle verliezen over de activiteit van hun genen. “Deze nieuwe techniek stelt ons hopelijk in staat om te bestuderen hoe niet één, maar een combinatie van schakelaars een gen kan ontregelen”, vertelt De Ridder. “Een precies beeld van de manier waarop het DNA is gevouwen is cruciaal om het ontstaan van ziektes, zoals kanker, beter te begrijpen.”

Prof. dr. Wouter de Laat is group leader at the Hubrecht Institute (KNAW) in Utrecht and professor of Biomedical Genomics at the Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht and Oncode investigator.