Hubrecht Colleges

De Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut ondersteunt het onderzoek van het Hubrecht Instituut in de breedste zin van het woord. Naast fondsenwerving voor onderzoek worden er ook evenementen georganiseerd om de naamsbekendheid te vergroten.

Hubrecht Colleges

De Stichting organiseert tweemaal per jaar een Hubrecht College, waarbij een update wordt gegeven over de stand van zaken wat betreft de laatste resultaten van het onderzoek op het Hubrecht Instituut. De colleges worden in eenvoudige taal gegeven, zodat het voor iedereen goed te volgen is. Daarnaast wordt er ruimte gereserveerd voor vragen uit het publiek. Het Hubrecht College is altijd een succesvolle manier om de “vrienden” van de stichting en andere geïnteresseerden een kleine kijk te geven op wat het topinstituut zoals het Hubrecht zoal doet. U kunt zich aanmelden als vriend door een mail te sturen naar vrienden@hubrecht.eu. U ontvangt dan automatisch uitnodigen voor de colleges.

Hubrecht college november 2017:

In samenwerking met ABN-AMRO MeesPierson werd het volgende thema gelanceerd: “Cellen begrijpen, één voor één.”, welke gepresenteerd werd door prof. dr. ir. Alexander van Oudenaarden. Tevens heeft hij dit jaar de NWO-Spinozaprijs gewonnen, welke een fantastisch prijs en eer is voor een wetenschapper. Gedurende het Hubrecht College werd gesproken over zijn nieuwe methoden en technieken (sequensen), waarbij een functionerende cel wordt onderzocht en hoe een enkele cel zich gedraagt. Zo kunnen fouten in het DNA vroegtijdig worden opgespoord. Dit heeft direct invloed op het ontstaan van ziekten, bijvoorbeeld borstkanker.

In de video toont Professor Hans Clevers een oplossing voor ouderdomsblindheid.