Ambrosius Hubrecht

Het Hubrecht Instituut is vernoemd naar Ambrosius Arnold Willem Hubrecht (1853-1915), hoogleraar zoölogie aan de medische faculteit van de Universiteit Utrecht. Hij woonde op het Janskerkhof in Utrecht, een officiële residentie dat later ook diende als Anatomie / Embryologie Laboratorium en het Anatomie Museum van de Universiteit Utrecht.

Aan het begin van de jaren 1880 correspondeerde Hubrecht met Charles Darwin, die de evolutietheorie beschreef in zijn boek "On the Origin of Species". Tijdens zijn leven verzamelde Hubrecht een enorme hoeveelheid embryonaal materiaal van een diverse diersoorten, met name uit de voormalige Nederlandse koloniën van Oost-Indië.

/wp-content/uploads/2015/07/Ambrosius-Arnold-Willem-Hub.jpg

Verhuizen naar de Uithof

In 1916, na de dood van Hubrecht, werd besloten om het eerste Hubrecht Laboratorium te vestigen in het huis van Hubrecht op het Janskerkhof. Rond 1960 verhuisde het Hubrecht Laboratorium naar een nieuw gebouw op de Uithof (tegenwoordig het Utrecht Science Park). Hier zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen in de ontwikkelingsbiologie gemaakt, met name het pionierswerk van Pieter Nieuwkoop, naar wie het “Nieuwkoop center” in een embryo wordt genoemd.

/wp-content/uploads/2015/07/uithof.jpg

Van Laboratorium tot Instituut

In 2000 verhuisde het Hubrecht naar een nieuw, groter gebouw naast het oude gebouw om onderdak te kunnen blijven bieden aan het groeiende aantal onderzoeksgroepen In 2007 werd de naam veranderd van Hubrecht Laboratorium naar Hubrecht Instituut. In 2015 is het Hubrecht Instituut uitgebreid met een nieuw laboratorium gebouw dat aan het oude gebouw is vastgemaakt. Naast het onderzoekers van het Hubrecht Instituut werken hier ook onderzoekers van het UMC Utrecht.

/wp-content/uploads/2015/07/instituut.jpg