17 december

Onderzoekers dringen aan op discussie over de ethische en maatschappelijke implicaties van menselijke embryomodellen

Terug naar nieuws

Onderzoekers onder leiding van Nicolas Rivron van het Hubrecht Instituut en het MERLN Instituut (Universiteit Maastricht) en Martin Pera van The Jackson Laboratory, in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Toronto, de Universiteit van Cambridge, de Universiteit van Michigan, de Universiteit Utrecht, de Case Western Reserve University, de Universiteit van Melbourne en de Universiteit van California, bediscussiëren de toekomst van synthetische embryologie en dringen aan op een discussie over de ethiek en de ontwikkeling van regelgeving rondom het gebruik van menselijke embryomodellen. Het artikel dat zij schreven werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature op 12 december.

De onderzoekers, een combinatie van stamcelbiologen, ethici en juristen, merken op dat wetenschappers steeds beter in staat zijn om van stamcellen 3D structuren te maken die steeds meer gaan lijken op vroege embryo’s. Vooralsnog zijn de meeste van deze modellen gemaakt van muizenstamcellen, maar de vertaling naar menselijke embryomodellen gaat steeds verder. Deze modellen creëren allerlei mogelijkheden voor onderzoek naar bijvoorbeeld het verbeteren van IVF-procedures en het voorkomen van chronische aandoeningen waarvan de basis wordt gelegd tijdens de zwangerschap.

Het ontwikkelen van dit soort modellen brengt echter ook ethische vraagstukken met zich mee. Moeten zulke embryomodellen gemaakt van menselijke stamcellen volgens de wet en ethisch gezien hetzelfde behandeld moeten worden als menselijke embryo’s? En voor welke onderzoeksvraagstukken mogen we de deze embryomodellen gebruiken? Binnenkort is er een duidelijke regelgeving nodig om ervoor te zorgen dat dit veelbelovende onderzoek zorgvuldig en voorzichtig voortgezet kan worden.

De auteurs dringen er dan ook op aan dat we internationaal en interdisciplinair discussiëren over deze vraagstukken. Bio-ethici, wetenschappers, artsen, overheden en regelgevingsorganen, patiëntenverenigingen en anderen uit de samenleving kunnen wellicht tot een consensus komen over het te volgen pad voor dit onderzoeksveld.

Debate ethics of embryo models from stem cells
Nicolas Rivron, Martin Pera, Janet Rossant, Alfonso Martinez Arias, Magdalena Zernicka-Goetz, Jianping Fu, Susanne van den Brink, Annelien Bredenoord, Wybo Dondorp, Guido de Wert, Insoo Hyun, Megan Munsie & Rosario Isasi
Nature, 12 December 2018