Nadat een virus een gastheercel heeft geinfecteerd probeert het te vermeerderen (in groen). Ook probeert het virus te voorkomen dat de gastheercel zich bemoeit met de virusreplicatie door de celkern aan te vallen (in blauw) en de eiwitproductie van de gastheercel stil te leggen (in rood). Credit: Sanne Boersma © Hubrecht Institute

17 maart 2022

Marvin Tanenbaum ontvangt ERC Consolidator Grant

Terug naar nieuws

Marvin Tanenbaum, groepsleider bij het Hubrecht Instituut en Oncode onderzoeker, ontvangt een Consolidator Grant van het European Research Council (ERC). Hij krijgt twee miljoen euro om de komende vijf jaar zijn onderzoeksgroep te versterken en zijn innovatieve onderzoek voort te zetten. Samen met zijn groep zal Tanenbaum nieuwe methodes gebruiken om diepe moleculaire inzichten in de virale biologie te verkrijgen. Dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van behandelingen voor virale infecties.

Virussen bestaan uit twee componenten: een nucleïnezuur en een klein aantal bijbehorende eiwitten. Nadat een virus een cel is binnengegaan, neemt het veel functies van de cel over en dwingt het de cel om virusdeeltjes te produceren. Tegelijkertijd schakelt het virus de antivirale immunologische reactie van de cel uit.
Het succes van een virale infectie verschilt enorm van cel tot cel, maar de onderliggende mechanismes van deze verschillen worden niet goed begrepen. Als gevolg van de verschillen, bewegen virussen zich op verschillende manieren door weefsels heen, wat leidt tot heterogene ziekteprogressie.

Virus livestream

Alhoewel virussen al tientallen jaren onderzocht worden, zijn de vroegste stappen van cellulaire infectie onbekend gebleven. Er is in deze fase maar een klein aantal virale moleculen aanwezig, wat moleculaire analyse ingewikkeld maakt. Echter zijn de gebeurtenissen die zich in dit stadium voordoen van cruciaal belang voor het virus om een gastheercel succesvol te kunnen infecteren. Om meer inzicht te krijgen in de vroegste stadia van virale infecties, hebben onderzoekers uit de groep van Marvin Tanenbaum recentelijk een virus livestream ontwikkeld. Met deze geavanceerde techniek kunnen zij het gehele verloop van een virusinfectie met grote precisie in kaart brengen.

RSV-biologie

Met de ERC Consolidator Grant, zal de groep hun toolbox voor live visualisatie van virusinfecties in enkele moleculen verder uitbreiden. De onderzoekers willen op moleculair niveau inzicht krijgen in de vroege virale infectie van een type virus dat een negative-sense RNA-virus wordt genoemd. Een specifieke variant van dit virustype, Respiratoir Syncytieel Virus of RSV, kan dodelijk zijn voor zuigelingen en kwetsbare volwassenen, maar een effectieve behandeling ontbreekt. Met behulp van nieuwe methodes zal het Tanenbaum-lab begrip krijgen van de RSV-biologie, wat uiteindelijk de basis zal vormen voor de ontwikkeling van behandelingen.

 

 

Marvin Tanenbaum is groepsleider bij het Hubrecht Institute.