Credit: Carlos Sacristan Lopez, Copyright: Hubrecht Institute.

13 mei 2024

Onderzoek naar centromeerstructuur levert nieuwe inzichten op in de mechanismen van chromosoomsegregatiefouten

Terug naar nieuws

Onderzoekers van de Kops groep hebben in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh een verrassende nieuwe ontdekking gedaan in de structuur van het centromeer, een structuur die ervoor zorgt dat chromosomen op de juiste manier worden gescheiden wanneer een cel zich deelt. Fouten in de chromosoomsegregatie kunnen leiden tot celdood en de ontwikkeling van kanker. De onderzoekers ontdekten dat het centromeer uit twee subdomeinen bestaat. Deze fundamentele bevinding heeft belangrijke implicaties voor het proces van chromosoomsegregatie en biedt nieuwe mechanismen die ten grondslag liggen aan foutieve delingen in kankercellen. Het onderzoek werd gepubliceerd in Cell op 13 mei 2024.

Ons lichaam bestaat uit triljoenen cellen, waarvan de meeste een beperkte levensduur hebben en zich daarom moeten reproduceren om de oude te vervangen. Dit voortplantingsproces wordt celdeling of mitose genoemd. Tijdens de mitose dupliceert de oudercel zijn chromosomenEen stuk DNA dat samen met eiwitten een lange, in elkaar gedraaide streng vormt in de kern van de cel. Menselijke cellen hebben doorgaans 46 chromosomen, die verdeeld zijn over 23 paren: 23 van je moeder en 23 van je vader.  om het genetisch materiaal door te geven aan de dochtercellen. De resulterende identieke chromosomenparen, de zusterchromatiden, worden bij elkaar gehouden door een structuur die het centromeer wordt genoemd. De zusterchromatiden moeten vervolgens gelijkmatig worden verdeeld over de twee dochtercellen om ervoor te zorgen dat elke dochtercel een exacte kopie is van de oudercel. Als er fouten worden gemaakt tijdens de verdeling, heeft de ene dochtercel te veel chromosomen en de andere te weinig. Dit kan leiden tot celdood of de ontwikkeling van kanker.

De rol van het centromeer

Het centromeer is een deel van het chromosoom dat een essentiële rol speelt bij de scheiding van chromosomen tijdens mitose. Het scheidingsproces van de zusterchromatiden over de cellen wordt geleid door de interactie tussen de centromeren en structuren die bekend staan als spindelmicrotubuli. Deze spindelmicrotubuli zijn verantwoordelijk voor het uit elkaar trekken van de chromatiden en dus voor het scheiden van de twee zusterchromatiden. Carlos Sacristan Lopez, de eerste auteur van dit onderzoek, legt uit: ‘Als de aanhechting van het centromeer aan de spindelmicrotubuli niet goed gebeurt, leidt dit tot chromosoomsegregatiefouten die vaak worden waargenomen bij kanker.’ Inzicht in de structuur van het centromeer kan bijdragen aan meer inzicht in de functie van het centromeer en zijn rol in foutieve chromosoomsegregatie.

Een verrassende ontdekking

Om de centromeerstructuur te onderzoeken, gebruikten de onderzoekers een combinatie van imaging- en sequencingEen techniek waarmee onderzoekers de code van het DNA of RNA achterhalen. In het onderzoek naar ziektes wordt sequencing gebruikt om veranderingen in deze genetische code op te sporen. Dit kan bijvoorbeeld een antwoord geven op de vraag wat de oorzaak is van de ziekte.-technieken. De superresolutiemicroscopie vond plaats op het Hubrecht Instituut, terwijl de groep van Bill Earnshaw de sequencing uitvoerde. Deze samenwerking leidde tot een verrassende nieuwe ontdekking in de structuur van het centromeer. Eerder werd gedacht dat het centromeer bestond uit een compacte structuur die aan meerdere spindelmicrotubuli vastzat, maar in plaats daarvan werd onthuld dat het centromeer uit twee subdomeinen bestaat. Carlos legt uit: ‘Deze ontdekking was erg verrassend, omdat de subdomeinen onafhankelijk van elkaar microtubuli aan zich binden. Maar om correcte aanhechtingen te vormen, moeten ze nauw met elkaar verbonden blijven. In kankercellen zien we echter vaak dat subdomeinen ontkoppelen, wat resulteert in foutieve aanhechtingen en chromosoomsegregatiefouten.

Two mircorscopy images showing the bipartile centromere.
Twee microscopiebeelden van chromosomen. De linker afbeelding toont chromosomen tijdens mitose (wit). In oranje is een centromeer zichtbaar die bestaat uit twee subdomeinen (pijlen), elk gebonden aan een discrete bundel microtubuli (magenta). De rechter afbeelding toont een delende kankercel met in het midden een chromosoom dat niet goed verdeeld wordt over de dochtercellen. De twee centromeer subdomeinen (pijlen) van dit chromosoom lijken gesplitst. Met dank aan Carlos Sacristan Lopez. Copyright: Hubrecht Instituut.

Deze zeer opwindende en fundamentele ontdekking draagt bij aan ons begrip van de oorsprong van chromosoomsegregatiefouten die vaak voorkomen bij kanker.

Publicatie

Vertebrate centromeres in mitosis are functionally bipartite structures stabilized by cohesin. Carlos Sacristan, Kumiko Samejima, Lorena Andrade Ruiz, Moonmoon Deb, Maaike L.A. Lambers, Adam Buckle, Chris A. Brackley, Daniel Robertson, Tetsuya Hori, Shaun Webb, Robert Kiewisz, Tristan Bepler, Eloïse van Kwawegen, Patrik Risteski, Kruno Vukušić, Iva M. Tolić, Thomas Müller-Reichert, Tatsuo Fukagawa, Nick Gilbert, Davide Marenduzzo, William C. Earnshaw, and Geert J.P.L. Kops

 

 

Deze kunst van Simona Lafirenze, gemaakt bij dit onderzoek, werd gekozen voor de cover van de huidige uitgave van Cell, waarin het onderzoek is gepubliceerd. Op de afbeelding zijn de twee subdomeinen van de centromeer die de onderzoekers hebben ontdekt te zien.

Portretfoto van Geert Kops

 

 

Geert Kops is directeur van het Hubrecht Institute, groepsleider, hoogleraar Moleculaire Tumorcelbiologie bij het UMC Utrecht en Oncode Investigator.