16 maart 2023

Kleine wormen, grote schade: NWO beurs voor onderzoek naar rondwormen

Terug naar nieuws

Rik Korswagen, groepsleider bij het Hubrecht Instituut, en Jose Lozano Torres, onderzoeker bij het Laboratorium Nematologie aan de Wageningen Universiteit, ontvingen een NWO Open Technology Program beurs voor hun onderzoekvoorstel waarin ze parasitaire rondwormen in planten zullen bestuderen. Deze microscopische rondwormen leven in de bodem en vormen in toenemende mate een bedreiging voor de wereldwijde voedselzekerheid.

Het NWO Open Technology Program focust zich op onderzoek dat leidt tot kennis die direct toepasbaar is en geeft bedrijven de mogelijkheid om gemakkelijk aan dit soort onderzoek bij te dragen. Zes projecten ontvingen in totaal 4,7 miljoen euro. Betrokken bedrijven en organisaties hebben hier nog eens 1,1 miljoen euro aan toegevoegd.

Rondwormen zijn minuscule wormen die planten kunnen infecteren en daar schade aan toe kunnen brengen. Wanneer rondwormen een plant infecteren, kan dat ertoe leiden dat in de plant zich een speciale structuur vormt die een voedingscel wordt genoemd. Deze cel is speciaal ontworpen om de rondworm te voeden door voedingsstoffen weg te nemen van de plant zelf. Voedingscellen kunnen bestaan uit individuele cellen of groepen gefuseerde cellen.

Rik Korswagen en Jose Lozano Torres willen het evolutionaire ontstaan van deze cellen begrijpen en onderzoeken hoe deze zich ontwikkelen na een rondworminfectie. Om deze structuren te bestuderen, zullen ze gebruik maken van tomo-sequencing, een techniek om ruimtelijk naar het transcriptoom te kijken. Met deze techniek kunnen ze zien welke genen aan en uit staan in specifieke delen van geïnfecteerde tomatenplanten. Deze informatie zullen ze vervolgens gebruiken om nieuwe strategieën te bedenken waarmee ze de vorming van de voedingscellen kunnen tegen gaan en daarmee de schade die de rondwormen aan de plant doen te beperken.

Het voorkomen dat voedingscellen zich kunnen vormen, zal leiden tot een brede resistentie tegen parasitaire rondwormen die duurzaam een universeel toepasbaar is. In samenwerking met enkele van de grootste Nederlandse zaadtelers zullen de vindingen van het onderzoek vertaald worden om nieuwe rondworm-resistente gewassen voor de consumentenmarkt te ontwikkelen.

Meer informatie over het project:

Naam van het project: “Stepping down the evolutionary stairway of feeding cell induction by plant parasitic nematodes with spatial transcriptomics at near-cellular level to design resistant crops”.

Aanvragers: Jose Lozano Torres (Wageningen Universiteit & Onderzoek) en Rik Korswagen (Hubrecht Instituut & Universiteit Utrecht).

Het project zal eind 2023 van start gaan en duurt vijf jaar.

Meer informatie kan gevonden worden op de website van NWO.

 

Portrait image of Rik Korswagen

 

 

Rik Korswagen is groepsleider bij het Hubrecht Institute en hoogleraar Moleculaire Ontwikkelingsgenetica bij de Universiteit Utrecht.