3 januari

Kim Laband ontvangt EMBO Fellowship voor bestuderen van kinetochoor signaleringsdynamiek

Terug naar nieuws

Kim Laband van de Kops groep heeft een EMBO Long Term Fellowship gekregen waarmee ze de dynamische signalering van het kinetochoor tijdens de “spindle assembly checkpoint” gaat bestuderen. Deze signalering is essentieel voor het goed laten verlopen van celdelingen. Dr. Laband heeft haar promotieonderzoek gedaan aan de Institute Jacques Monod en de Universiteit van Parijs in Frankrijk, waarna ze in juni 2018 begon aan haar postdoc in de groep van Geert Kops. De afgelopen maanden heeft ze haar onderzoeksproject opgestart en dankzij de EMBO Fellowship kan ze dit onderzoek voortzetten.

Tijdens celdeling moet de cel ervoor zorgen dat er van elk gekopieerd chromosoom een kopie terechtkomt in elk van de dochtercellen. Dit gebeurt doordat zich aan beide kopieen van een chromosoom, die op dat moment nog aan elkaar vast zitten, een soort draad hecht via een eiwittencomplex dat het kinetochoor heet. Wanneer alle chromosomen vastzitten aan die draden trekken de draden van elk chromosoom één kopie naar de ene kant van de cel, en één kopie naar de andere kant, waarna de cel kan delen. De zogenaamde “Spindle Assembly Checkpoint” (ofwel SAC) is een mechanisme in de cel dat ervoor zorgt dat de cel ‘weet’ of de draden op de goede manier zijn vastgemaakt aan de chromosomen via de kinetochoren. We weten al veel over de basismechanismes van SAC-activatie en -remming, maar we weten niet hoe de complexiteit van het kinetochoor de SAC-respons beïnvloedt.

Het basis-signaal dat de SAC verstuurt is afkomstig van de fosforylering en defosforylering van eiwitten gaat dr. Laband dynamiek van deze processen in detail bestuderen in menselijke cellen. Om dit te kunnen doen zal ze eerst een elegant systeem opzetten waarin ze kan sturen in welke verhouding een normaal werkend eiwit en een mutante vorm van hetzelfde eiwit tot expressie komen in de cel en ingebouwd worden in het kinetochoor. Daardoor kan ze onderzoeken hoeveel normaal eiwit, in verhouding tot mutant eiwit, nodig is om bepaalde processen succesvol te laten verlopen. Dit systeem zal dr. Laband gebruiken om de dynamiek van eiwitten die verantwoordelijk zijn voor fosforylering en defosforylering in de SAC-signalering tijdens de celdeling: Msp1 en PP1. Daarnaast kan dit systeem in de toekomst gebruikt worden om vrijwel elk eiwit als onderdeel van een complexe omgeving te bestuderen, wat zal leiden tot een meer genuanceerd begrip van celbiologie.