21 september

Hubrecht Instituut en UMC Utrecht zetten affiliatie voort

Terug naar nieuws

21 september 2016

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht ondertekenen vandaag de verlenging van hun samenwerkingsovereenkomst en bekrachtigen zo de samenwerking tussen het Hubrecht Instituut en het UMC Utrecht. Het onderzoeksinstituut en het ziekenhuis werken al sinds 2008 samen en verlengen deze affiliatie nu voor onbepaalde tijd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Picture: Elroy Heijgen

Het Hubrecht Instituut, een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, bestaat dit jaar 100 jaar. Van een opslagplaats voor de collectie van Ambrosius Hubrecht is het instituut de afgelopen eeuw uitgegroeid tot wereldspeler op het gebied van fundamenteel onderzoek binnen stamcel- en ontwikkelingsbiologie. Een belangrijke impuls in deze ontwikkeling is de samenwerking die het Hubrecht Instituut sinds 2008 heeft met het UMC Utrecht.

img_0446low

Frank Miedema, Decaan en Vicevoorzitter Raad van Bestuur van het UMC Utrecht: “Door de intensieve samenwerking tussen het Hubrecht Instituut en het UMC Utrecht zijn we in staat om nieuwe behandelingen sneller naar de patiënt te brengen: hierdoor krijgt onderzoek echte maatschappelijke impact!”

Alexander van Oudenaarden, Algemeen Directeur Hubrecht Instituut: “We zijn erg trots op de continuering van de affiliatie met het UMC Utrecht. Deze nauwe samenwerking zal ervoor zorgen dat de fundamentele kennis die gegenereerd wordt in het Hubrecht Instituut sneller kan doorstromen naar de kliniek.”

José van Dijck, President van de KNAW: “Het Hubrecht Instituut is het onweerlegbare bewijs van de waarde van onafhankelijke onderzoeksinstituten: nauwe samenwerking met een of meer universiteiten en UMC’s, zonder de beperkingen waaraan die universiteiten onderworpen zijn.”