1 september

Grote internationale financieringsimpuls voor onderzoek naar tumorresistentie

Terug naar nieuws

90% van de mensen die overlijden aan kanker reageert goed op de eerste behandeling, maar overlijdt alsnog wanneer de kanker terugkeert. In deze gevallen is de tumor vaak resistent geworden voor de behandeling die eerst wel aansloeg. PERSIST-SEQ, een nieuw internationaal consortium van academische en industriële experts op het gebied van kankeronderzoek, gaat de komende 5 jaar intensief onderzoeken waarom kanker na behandeling vaak alsnog terugkomt. Directeur van het Hubrecht Instituut en Oncode Investigator Alexander van Oudenaarden is hoofdonderzoeker bij het project.

Therapieresistentie is een van de belangrijkste doodsoorzaken bij kanker en is klinisch moeilijk te voorspellen, te voorkomen of te behandelen. Hoewel resistentie de afgelopen decennia uitgebreid is bestudeerd, is het nog onduidelijk hoe dit op celniveau ontstaat. “Waarom komt kanker terug na behandeling en waarom komt het vaak erger terug? Via single-cell sequencing en organoïdetechnologie kunnen we deze vraag beantwoorden op celniveau”, aldus hoofdonderzoeker Alexander van Oudenaarden (Hubrecht Instituut en Oncode Institute). “We hopen te kunnen verklaren waarom kanker na behandeling bijvoorbeeld in ander soort weefsel terugkomt en waarom de teruggekeerde tumorcellen sneller groeien.” De ambitie is om de uitvindingen die in dit onderzoek gedaan worden zo snel mogelijk te testen in patiënten die baat kunnen hebben bij nieuwe geneesmiddelen.

Innovatieve technologie

Aan de basis van dit Nederlandse initiatief staan twee innovatieve technologieën met wortels in vooraanstaande Nederlandse laboratoria: single- cell sequencing en organoïden. Met single-cell sequencing kan voor individuele cellen genetische informatie in kaart gebracht worden. De combinatie met organoïdetechnologie maakt het mogelijk om dit te doen in de context van een mini-orgaan of mini-tumor gekweekt uit patiënten weefsel. Met deze combinatie en met hulp van de onderzoeksgroep van Hans Clevers (groepsleider bij het Hubrecht Instituut), gaat het consortium de komende 5 jaar het genetische patroon van 5 miljoen individuele kankercellen in kaart brengen. Het uiteindelijke doel is om op basis van deze data nieuwe kankerbehandelingen te ontwikkelen en therapieresistentie te voorkomen.

Publiek-private samenwerking

PERSIST-SEQ is een publiek-private samenwerking tussen universiteiten, kleine en middelgrote biotechnologiebedrijven en grote internationale farmaceutische bedrijven. Het consortium wordt geleid door het Nederlandse Oncode Institute en AstraZeneca, stichting Lygature is verantwoordelijk voor het programmamanagement en communicatie. De financiering wordt verstrekt door het Europese Innovative Medicines Initiative (IMI). “Ik ben zeer enthousiast om deel uit te maken van dit consortium”, zegt Van Oudenaarden. “Niet alleen vanwege het belang om therapieresistentie te begrijpen, ik ben er ook zeker van ben dat alle partners veel van elkaar zullen leren en zo elkaar en de gezamenlijke strijd tegen kanker verder helpen.”

Dit nieuwsbericht is afgeleid van het persbericht van Oncode Institute, dat hier te vinden is. Bezoek de PERSIST-SEQ website voor meer informatie.

Over PERSIST-SEQ

PERSIST-SEQ is een publiek-private samenwerking gefinancierd door IMI, met representatie van academische instituten, kleine- en middelgrote bedrijven, publieke organisaties en farmaceutische bedrijven. De partners betrokken bij het project zijn Oncode Institute, Hubrecht Institute, Netherlands Cancer Institute, Single Cell Discoveries, Lygature, Wellcome Sanger Institute, Fondazione del Piemonte per l’Oncologia, Hubrecht Organoid Technology, Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona), Vall d’Hebron Institute of Oncology, Xenopat, AstraZeneca, Merck KGaA, Darmstadt, Germany, Bayer, Transgene, Charles River.

Image van Oudenaarden

 

 

Alexander van Oudenaarden is directeur van het Hubrecht Institute en hoogleraar Kwantitatieve Biologie van Genregulatie bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht.