11 oktober

ERC Synergy Grant voor Geert Kops

Terug naar nieuws

Geert Kops ontvangt een European Research Council (ERC) Synergy Grant om td oorzaken en effecten van chromosomale afwijkingen in kanker te onderzoeken, samen met Iva Tolic (Ruder Boskovic Institute), Angelika Amon (Massachusetts Institute of Technology) en Nenad Pavin (University of Zagreb). Samen ontvangen ze 10 miljoen euro voor dit interdisciplinaire onderzoek waarin celbiologie, biofysica en genetica gecombineerd worden.

Deze Europese Synergy beurs biedt ons de unieke mogelijkheid om samen met teams uit verschillende disciplines, waaronder natuurkunde en genetica, de oorzaak van chromosomale afwijkingen in kanker te onderzoeken.

Chromosomale afwijkingen komen veel voor tijdens de vroege embryonale ontwikkeling en in kanker, maar het is onduidelijk hoe deze afwijkingen ontstaan en hoe ze precies de vroege embryonale ontwikkeling en de progressie van kanker beïnvloeden. De resultaten van dit onderzoek zullen helpen om deze vragen op te helderen. Daarnaast zullen de onderzoekers nieuwe methoden ontwikkelen voor kwantitatieve celbiologie in menselijke weefsels. Op het moment worden cellulaire processen vooral bestudeerd in cellijnen die in een platte, 2D laag, in het lab groeien, omdat het lastig is deze processen te bestuderen in de 3D context van menselijk weefsel. De nieuwe methoden voor het bestuderen van cellulaire processen in menselijk weefsel zullen daarom onze kennis over het functioneren van cellen in hun oorspronkelijke omgeving sterk vergroten.

Chromosomen in de celkernen van een menselijke darm-organoïde. Copyright: Hubrecht Institute.

Binnen dit onderzoeksproject zal de Kops groep menselijke kankerorganoïden, ofwel 3D mini-orgaantjes die in het lab kunnen groeien, gebruiken om te bestuderen hoe het gedrag van cellen lijdt tot chromosomale afwijkingen, en ook wat er met deze cellen gebeurt nadat zulke chromosomale afwijkingen zijn ontstaan. In samenwerking met de andere onderzoekers zullen ze ook onderzoeken hoe cel-cel interacties en cellulaire processen gemanipuleerd kunnen worden. Daarnaast zullen ze wiskundige modellen bouwen die deze processen simuleren en het mogelijk maken om veel mogelijke variabelen te testen. De variabelen die in deze modellen invloed hebben op het ontstaan van chromosomale afwijkingen zullen vervolgens experimenteel onderzocht worden.

Geert Kops: “Deze Europese Synergy beurs biedt ons de unieke mogelijkheid om samen met teams uit verschillende disciplines, waaronder natuurkunde en genetica, de oorzaak van chromosomale afwijkingen in kanker te onderzoeken. De bijdrage van onze groep zal zich richten op het bestuderen van moleculaire processen in menselijke kankerorganoïden.”

 

 

Geert Kops is groepsleider bij het Hubrecht Institute, hoogleraar Moleculaire Tumorcelbiologie bij het UMC Utrecht, Oncode Investigator en Wetenschappelijk Directeur van Oncode Institute.

 

 

De ERC Synergy Grant is een beurs voor uitdagende onderzoeksvragen die te omvangrijk zijn om door een individuele wetenschapper of zelfs een individueel onderzoeksveld beantwoordt te worden.

Banner foto: Chromosomen in de celkernen van een menselijke darm-organoïde. Copyright: Hubrecht Institute.