23 december 2022

EMBO Postdoc Fellowship voor Virgínia Andrade

Terug naar nieuws

Virginía Andrade, een postdoc in de groep van Ina Sonnen, ontvangt een EMBO Postdoctoral Fellowship. Deze fellowship ondersteunt excellente postdoctorale onderzoekers in Europa en de rest van de wereld voor een periode van maximaal twee jaar. Andrade zal de fellowship gebruiken voor onderzoek naar de ontwikkeling van gewervelde embryo’s. Ze zal zich daarbij richten op de mechano-chemische signalering die de morfogenese stuurt. De resultaten van het project zullen uitgebreide kennis opleveren over de relatie tussen mechaniek en signalering, die de segmentatie van gewervelde embryo’s reguleert.

Segmentformatie

Tijdens de embryonale ontwikkeling van gewervelden, wordt de segmentatie van het mesoderm tot somieten – compacte blokken weefsel waaruit wervels ontstaan – gereguleerd door een moleculaire klok. Deze klok wordt de segmentatieklok genoemd. Van deze periodieke signalen in combinatie met zogenoemde signaleringsgradiënten langs het weefsel, wordt gedacht dat ze de timing en locatie van toekomstige segmentformatie De onderverdeling van het embryo in kleinere regio’s. Uit deze segmenten ontstaan verschillende delen van het lichaam, zoals de wervels. bepalen.

Morfogenese

In de afgelopen jaren is ontdekt dat niet alleen communicatie tussen cellen, maar ook veranderingen van mechanische eigenschappen in het weefsel en de cel- en weefselmechaniek belangrijk zijn voor segmentformatie. Hoe zulke signaleringsgolven en mechanische veranderingen elkaar beïnvloeden wordt echter nog niet begrepen. In dit project zal Andrade de mechano-chemische signalering die de morfogenese Het biologische proces waardoor een orgaan of weefsel in de juiste vorm ontwikkelt. stuurt tijdens de vorming van wervels in zoogdieren in detail onderzoeken. Ze zal dit in drie stappen doen. Eerst zal ze de weefselmechaniek kwantificeren in relatie tot de signaleringsdynamiek. Vervolgens zal ze signaleringsgolven moduleren om het effect op de weefselmechaniek te kunnen bekijken. Tenslotte zal ze de weefselmechaniek moduleren om het effect op de signaleringsgolven te kwantificeren.

Gastruloïden

Andrade zal voor dit project gebruikmaken van gastruloïden, embryo-achtige structuren die worden gekweekt uit embryonale stamcellen. Deze structuren bootsen belangrijke aspecten van segmentatie tijdens de embryonale ontwikkeling na. Ze zijn daarom waardevol voor onderzoek naar segmentatie op mechanisch niveau. Het project zal een nieuw en gedetailleerd inzicht bieden in de relatie tussen signaleringsgolven en weefselmechaniek in het mesoderm. Hiermee zal worden opgehelderd hoe de coördinatie en regulatie van deze processen de vorming van somieten tijdens de vroege embryonale ontwikkeling controleert.

Over de EMBO Postdoctoral Fellowships

EMBO kent Postdoctoral Fellowships toe aan excellente postdoctorale onderzoekers in Europa en de rest van de wereld. Een fellowship, dat een salaris of stipendium en een verhuisvergoeding omvat, ondersteunt de onderzoeker voor een periode van maximaal twee jaar.