Credit: Annabel Ebbing, copyright Hubrecht Institute.

10 december 2021

Een wormpje laat ons zien hoe tumorcellen uitzaaien

Terug naar nieuws

Het heldenverhaal van Rik Korswagen

Functie: groepsleider bij het Hubrecht Instituut, hoogleraar moleculaire ontwikkelingsgenetica

Bijzonder: ontvanger van een Human Frontier Science Program Grant in 2016

Privé: heeft 2 kinderen en zoekt in zijn vrije tijd graag het avontuur op in de bergen

Ons lichaam bestaat uit triljoenen cellen. Al voor de geboorte bewegen ze zich door het embryo en vormen de basis van weefsels en organen. Het actief voortbewegen van cellen wordt ‘celmigratie’ genoemd. Celmigratie is essentieel om het lichaam goed te laten functioneren. Ook bij volwassenen. Gaat daar iets mis, dan zijn de gevolgen ernstig. Het foutief bewegen van cellen is een van de belangrijkste oorzaken voor het uitzaaien van kanker. Willen we kanker bestrijden, dan is kennis van de bewegingen en het verplaatsen van cellen dus essentieel.

Klein diertje, groot effect

Rik en zijn groep hopen de beweging van cellen beter te begrijpen door een microscopisch klein wormpje te bestuderen: de ‘C. elegans’. Dit wormpje is een stuk simpeler dan de mens, maar de cellen bewegen en verplaatsen zich op dezelfde manier. Bij dit microscopisch kleine wormpje kunnen de onderzoekers veel makkelijker experimenten uitvoeren dan bij bijvoorbeeld een muis. Die zit qua lichaamsbouw veel complexer in elkaar. Zo kunnen de onderzoekers veel leren over de manier waarop cellen bewegen en zich verplaatsen. C. elegans is dus een klein, maar zeer nuttig diertje.

Eiwitten aan of uitzetten

In het onderzoek focussen de onderzoekers op de rol van bepaalde eiwitten bij de celmigratie, de Wnt eiwitten. Deze eiwitten zijn cruciaal bij de ontwikkeling en het uitzaaien van kankercellen. De Korswagen groep toonde aan hoe je celmigratie kunt stimuleren of juist afremmen door Wnt eiwitten aan of uit te zetten. Rik onderzoekt nu met zijn groep of je op dezelfde manier de celmigratie bij mensen kunt regelen. Zo krijgen we meer inzicht in het uitzaaien van tumorcellen. En daarmee aanknopingspunten voor het bestrijden van kanker.

U kunt dit onderzoek ondersteunen met een eenmalige bijdrage of een periodieke schenking aan de Vrienden van het Hubrecht Instituut, dat een ANBI-status heeft. Uw bijdrage komt 100% ten goede aan het Hubrecht Instituut.

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL78ABNA0861469348 of middels de QR-code.

Contactgegevens
Adres : Uppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht
Telefoon : +31 (0)30 212 18 00
Secretariaat : Oscar Natan, jong ambassadeur
o.natan@hubrecht.eu