15 augustus

Speciale Editie Developmental Biology: honderdjarig bestaan Hubrecht Institute

Terug naar nieuws

We zijn verheugd dat het wetenschappelijke tijdschrift Developmental Biology een speciale editie heeft uitgebracht ter ere van het 100 jarig bestaan van het Hubrecht Instituut in 2016, getiteld “Hubrecht Institute centennial, from embryos to stem cells” en geredigeerd door Jeroen den Hertog en Alexander van Oudenaarden. We vierden ons 100 jarig bestaan in 2016 met allerlei festiviteiten, zoals een bezoek van Zijne Majesteit de Koning, een grote open dag waar iedereen kon leren over stamcellen en ontwikkelingsbiologie en het Hubrecht 100 Congres met indrukwekkende internationale sprekers.

Ambrosius Hubrecht
Meer dan honderd jaar geleden legde Ambrosius Hubrecht met zijn wetenschappelijke werk de basis voor het Hubrecht Instituut. Als wetenschapper was Hubrecht geïnteresseerd in de ontwikkeling van embryo’s, en dan specifiek in het vergelijken van embryo’s van verschillende diersoorten. In die tijd betekende dat vooral dat hij veel verschillende soorten embryo’s verzamelde, bestudeerde, beschreef en in beeld bracht. Dit resulteerde in een kostbare collectie van embryo’s en prachtige tekeningen door kunstenaar Johan Prijs. Na het overlijden van Hubrecht nam de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) het toenmalige Hubrecht Laboratorium onder zijn vleugels. Inmiddels zijn wij al 100 jaar een instituut van de KNAW en is ons onderzoek meegegroeid met de tijd.

100 jaar onderzoek
Onderzoekers die nu of in het verleden aan het Hubrecht Instituut verbonden waren schreven samen deze speciale editie van Developmental Biology. Hierin kunt u een verslag lezen van het Hubrecht 100 Congres en een historisch overzicht van de ontwikkeling van het instituut en het onderzoek in de afgelopen 100 jaar. Ambrosius Hubrecht begon met het beschrijven en in beeld brengen van embryo’s; tegenwoordig gebruiken we allerlei moderne technieken, van intravitale microscopie tot organoids, maar de vraag die we met al deze technieken willen beantwoorden is nog steeds hetzelfde: hoe groeit een enkele cel uit tot een compleet organisme? Kennis hierover vergroot ons inzicht in de ontwikkeling van gezonde organismen en organen, en daarmee ook wat er misgaat bij ziekte.

Wetenschappelijke reviews
Deze speciale editie over het 100 jarig bestaan van het Hubrecht Instituut bevat ook zeven wetenschappelijk reviews, waarin onderzoekers een overzicht geven van het onderzoek dat tot nu toe naar een bepaald onderwerp is gedaan. Deze reviews gaan over onderwerpen die aan het Hubrecht Instituut bestudeerd worden. Zo vindt u bijvoorbeeld reviews over het gebruik van extracted van kikker eicellen om DNA-reparatie mechanismen te bestuderen, over de regulatie van de Hox genen (belangrijke genen die bijvoorbeeld regelen hoeveel ledematen er op welke plek in een embryo moeten groeien) en over de rol van protein-tyrosine phosphatases in allerlei processen tijdens de embryonale ontwikkeling.

We hopen dat u met plezier de artikelen leest in deze speciale editie van Developmental Biology over het 100 jarig bestaan van het Hubrecht Instituut!