13 december

CS&D Best Publication Award voor Sanne Boersma

Terug naar nieuws

Elk jaar geeft de graduate school Cancer, Stem cells and Developmental biology (CS&D) een prijs aan de promovendus met de beste publicatie van dat jaar. Vandaag werd de prijs toegekend aan Sanne Boersma van de groep van Marvin Tanenbaum, voor haar publicatie waarin ze de complexiteit van de translatie van afzonderlijke genen in de cel bestudeerde.

Deze publicatie, getiteld “Multi-color single-molecule imaging uncovers extensive heterogeneity in mRNA decoding” en gepubliceerd in Cell op 6 juni, beschrijft de ontwikkeling van een geavanceerde microscopiemethode om de vertaling van de genetische code in een levende cel direct te visualiseren. Voor de productie van het juiste eiwit moet de vertaling, of translatie, van een gen op exact de juiste plaats aan het begin van het gen worden gestart. Soms kunnen ribosomen die genen vertalen een verkeerd startpunt gebruiken, wat resulteert in een zogeheten out-of-frame translatie en een defect eiwit. Het was echter onbekend hoe vaak ribosomen zo’n fout maken. Boersma en haar collega’s ontwikkelden een geavanceerde microscopiemethode genaamd MashTag waarmee ze op elegante wijze deze onderzoeksvraag konden bestuderen. Het bleek dat out-of-frame translaties veel vaker voorkomen dan eerder werd gedacht. Deze bevinding suggereert dat de translatie van genen veel complexer is dan verwacht en roept nieuwe vragen op die nu kunnen worden bestudeerd met de MashTag-technologie. Lees meer over deze studie in een vorig nieuwsbericht: Vertaling van genen veel complexer dan gedacht.