Duurzaamheid in het Hubrecht Instituut

Ook voor het Hubrecht Instituut is duurzaamheid een belangrijk agendapunt. Zowel in onze beoefening van wetenschap als in onze bedrijfsvoering hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Een van de punten waarop dit tot uiting komt is bijvoorbeeld in de keuze voor warmte-koudeopslag bij de nieuwbouw en de overgang naar groene stroom voor het gehele instituut.

Ook proberen wij zoveel mogelijk duurzame keuzes te maken qua leveranciers. Vanaf 2015 worden er door de ondersteunende diensten frequent initiatieven genomen op (deel)processen om de duurzaamheid daarvan te vergroten: energiebesparende schoonmaak van vriezers, aanschaf van energiezuinigere computers, wegwerphuisvesting voor proefdieren, externe verwerking van biologisch afval, digitalisering van personeelsdossiers, carrièrebegeleiding voor PhD’s, upgrade van de website, lichtsensoren op de toiletgroepen en bedrijfstijdsreductie.

In 2017 zijn initiatieven gestart voor verdere detaillering van afvalscheiding, energie-armere spoelmachines, persluchtreductie en adequatere luchtfiltervervanging. Ditzelfde jaar zal er ook opnieuw onderzoek gedaan worden naar het waterverbruik van het instituut.

Intern wordt indicatief gemeten welke effecten deze initiatieven hebben. Globaal gesteld heeft het instituut sinds 2015 ca 2,4 miljoen kg CO2 minder uitgestoten. Dit is het equivalent van 120 duizend gekapte bomen.

Eén keer per jaar wordt er gerapporteerd over de besparingen in financiële cijfers, maar ook uitgedrukt in kWh. Uiteindelijk vertalen we dit figuratief naar een hoeveelheid uitgespaarde bomen.

Voor internet wordt een venster ontworpen om de besparingen te kunnen volgen.