Jacqueline Deschamps

Jacqueline Deschamps kreeg haar PhD (cum laude) op de Vrije Universiteit te Brussel, voor werk aan de genetica van de gist Saccharomyces cerevisiae. Zij ontving een langetermijn-beurs van de FNRS (nationaal fonds voor wetenschappelijk onderzoek in België) tijdens haar promotie en haar eerste postdoctorale onderzoek in Brussel. Ze ging vervolgens naar het laboratorium van Inder Verma op het Salk Instituut in San Diego, California, om er een tweede postdoctorale ervaring op te doen. Daar werkte ze aan de transcriptionele regulatie van het c-fos proto-oncogen van de muis. Het was in het Salk Instituut dat ze gefascineerd raakte door de ontwikkelingsbiologie. Vanuit San Diego werd ze door het Hubrecht Instituut gerekruteerd, waar ze later een groepsleider-positie kreeg. Vanaf haar begin op het Hubrecht Instituut heeft zij de transgene faciliteit opgezet om genregulatie en –functie in het embryo in vivo te kunnen bestuderen. Met haar collega’s begon zij te werken aan de regulatoire mechanismen van ontwikkelingsturende genen, waaronder de Hox genen, voor transcriptie factoren- coderende genen die patroonvorming langs de embryonale lichaamsas bepalen in alle bilateraal symmetrische dieren.

Zij en haar groep gebruiken de muis als modelsysteem voor zoogdieren, en willen begrijpen hoe het met de genetische en epigenetische controle van deze genen is gesteld, in embryo’s en in pluripotente cellen in kweek die heel dicht bij het vroege embryo staan. Recent hebben zij een nieuwe betrokkenheid van de Hox genen bij het genereren van embryonale weefsels aan het licht gebracht, naast de functie van deze genen in het verkrijgen van positionele identiteit. Ze bestuderen de genetische basis van deze betrokkenheid, en het werkingsmechanisme waarbij deze transcriptiefactoren cellulaire voorlopers van embryonale weefsels beïnvloeden. Hun doel is het ontrafelen van het door deze groei- en patroonvorming- genen in gang gezette genetische programma, door het in kaart brengen van hun interacties met doelwit genoom sequenties tijdens embryonale ontwikkeling.

Jacqueline Deschamps heeft de Nederlandse Vereniging voor Ontwikkelingsbiologie nieuw leven ingeblazen, en was daar vijf jaar lang voorzitter van.

Team membersDeschamps groep

Shilu Amin

Postdoc

Carina van Rooijen

Lab Assistant

Salvatore Simmini

Guest

Salvatore Simmini

Roel Neijts

PhD Student

Joris Slingerland

Technician

Jacqueline Deschamps

Toon meer

Show more

Onderzoek

Deschamps: De genetica achter de ontwikkeling van de lichaamsas

Vanaf de bevruchte eicel – aan het allereerste start van de embryonale ontwikkeling – wordt ons genoom bij elke volgende stap, na elke celdeling, anders afgelezen. Door deze verschillen in aflezen kunnen, ondanks dat het DNA in elke cel identiek is, verschillende cel- en weefseltypen ontstaan. De eerste celdelingen na de bevruchting leiden tot ‘multipotente’ cellen, waarvan sommige hun potentie verliezen en zich tot specifieke celtypen differentiëren. Deze allereerste, maar ook alle daaropvolgende differentiatie, wordt aangestuurd door een programma van genexpressie – het aan- en uitzetten van bepaalde genen – waarbij zowel genetica als epigenetica een rol spelen. Het...

Lees meer

Key publications

Amin S, Neijts R, Simmini S, van Rooijen C, Tan SC, Kester L, van Oudenaarden A, Creyghton MP and Deschamps J. (2016) Cdx and T Brachyury co-activate growth signaling in the embryonic axial progenitor niche. Cell Reports, Dec 20; 17, 3165–3177
(download Amin et al., 2016)

Neijts R, Amin S, van Rooijen C, Tan D, Creyghton MP, de Laat W, and Deschamps J. (2016) Polarized regulatory landscape and Wnt responsiveness underlie Hox activation in embryos. Genes & Development , Sep 1; 30 (17)
(download Neijts et al. 2016)

Deschamps J. (2016). Birth and upgrowth of the Hox topological domains during evolution. Nature Genetics (News and Views), Feb 24; 48(3):227-228.

Simmini S., Bialecka M., Huch M., Kester L., van de Wetering M., Sato T., Beck F., van Oudenaarden A., Clevers H. and Deschamps J. (2014). Transformation of intestinal stem cells into gastric stem cells upon loss of transcription factor Cdx2. Nature Communications, Dec 11; 5: 5728.

Neijts R., Simmini S., Giuliani F., van Rooijen C and Deschamps J. (2014) Region-Specific Regulation of Posterior Axial Elongation During Vertebrate Embryogenesis Dev. Dynamics 243, 88-98.

van Rooijen C., Simmini S., Bialecka M., Neijts R., van de Ven C., Beck F. and Deschamps J. (2012). Evolutionary conserved requirement of Cdx for post-occipital tissue emergence.Development 139, 2576-2583.

Van de Ven C., Bialecka M., Neijts R., Young, T., Rowland J., Stringer E.,van Rooijen C, Meijlink F., Novoa A., Freund JN., Mallo M., Beck F. and Deschamps J. (2011). Concerted involvement of Hox/Cdx genes and Wnt signaling in morphogenesis of the caudal neural tube and cloacal derivatives from the posterior growth zone. Development 138, 3451-3462.

Bialecka M., Wilson V and Deschamps (2010). Cdx mutations causing posterior axial truncations do not impair the long term tissue progenitors in the embryonic posterior growth zone.Developmental Biology 347, 228-234.

Young, T., Rowland, J., van de Ven, C., Bialecka, M., Novoa, A., Carapuco, M., van Nes, J., de Graaff, W., Duluc, I., Freund, JN., Beck, F., Mallo, M. and Deschamps, J. (2009). Cdx and Hox genes differentially regulate posterior axial growth in mammalian embryos. Developmental Cell 17, 516-526.

Young T., and Deschamps J. (2009) Hox and Cdx genes in axial extension and patterning in the mouse embryo. Cur. Topics in Genetics and Development 88, 33-53. .

Deschamps J. and Van Nes J. (2005). Developmental regulation of the Hox genes during axial morphogenesis in the mouse.Development 132, 2931-2942.

Holstege J., de Graaff W., Hossaini, M., Cardone-Cardo., S., Jaarsma D., van den Akker, E. and Deschamps J. (2008) Loss of Hoxb8 alters spinal dorsal laminae and sensory responses in mice. Proc. Natn. Acad. Sci. USA 105, 6338-6343.

Deschamps J.,(2007) Ancestral and recently recruited global control of the Hox genes in development. Current Opin. Genet Dev . 17, 422-427.

van Nes J, de Graaff W., Lebrin F., Gerhard, M., Beck F. and Deschamps J. (2006) The Cdx4 mutation affects axial development and reveals an essential role of Cdx genes in the ontogenesis of the placental labyrinth in mice. Development 133. 419-28.

Deschamps J. and van Nes J. (2005) Developmental regulation of the Hox genes during axial morphogenesis in the mouse. Development 132, 2931-2942.

Forlani, S., Lawson, K.A. and Deschamps, J. (2003) Acquisition of Hox codes during gastrulation and axial elongation in the mouse embryo. Development 130, 3807-3819.

Oosterveen, T, Nierderreither K., Dollé P., Chambon, P., Meijlink, F. and Deschamps J. (2003) Retinoids regulate the anterior boundaries of 5’Hoxb genes in posterior hindbrain. EMBO J., 22, 262-269