1 juni

Marvin Tanenbaum ontvangt Vidi-financiering voor mRNA-imaging

Terug naar nieuws

Marvin Tanenbaum, onderzoeker bij het Hubrecht Institute (KNAW), heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vidi-financiering ontvangen. Met de beurs, die 800 duizend euro waard is, kunnen ervaren onderzoekers de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten. Dankzij de Vidi-beurs kunnen Tanenbaum en zijn collega’s een nieuwe techniek ontwikkelen die individuele mRNA-moleculen in beeld brengt.

Ons genetisch materiaal bevat alle informatie om de eiwitten te produceren waar het lichaam uit bestaat. Het correct vertalen van de genetische informatie is van groot belang om cellen gezond te houden. De translatie van mRNA is de belangrijkste stap in die vertaalslag. Dit boodschappermolecuul zorgt voor het overbrengen van genetische informatie naar de ribosomen, die daar vervolgens eiwitten van fabriceren.

Geavanceerde beeldvorming
Er werd altijd gedacht dat elk gen op het DNA codeerde voor een enkel eiwit, maar recent onderzoek heeft aangetoond dat dit niet het geval is. Een enkel mRNA-molecuul zorgt vaak voor de translatie naar meerdere eiwitten en peptiden. De mechanismen achter dit proces zijn echter nog grotendeels onduidelijk. De groep van Marvin Tanenbaum ontwikkelt geavanceerde microscopie, die zij toepassen om de precisie in beeld te brengen waarmee de ribosomen het genetische materiaal uitlezen. De Vidi-beurs stelt Tanenbaum en zijn collega’s in staat om een nieuwe beeldvormingstechniek te ontwikkelen, waarmee zij de heterogeniteit van dit proces tijdens de translatie live in beeld kunnen brengen. Naar verwachting belicht dit het mechanisme en de variabiliteit die optreden tijdens het decoderen van genetische informatie.

Over Vidi
Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. In totaal dienden in deze Vidi-ronde 571 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 86 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 15 procent.

Marvin Tanenbaum is groepsleider bij het Hubrecht Institute (KNAW) en Oncode Investigator. Zijn groep bestudeert de moleculaire mechanismen achter de controle van genexpressie op het niveau van individuele cellen, en onderzoekt hoe deze controle van genexpressie belangrijke cellulaire beslissingen beïnvloedt.

Over het Hubrecht Institute
Het Hubrecht Institute is een onderzoeksinstituut dat zich richt op ontwikkelings- en stamcelbiologie. De 20 onderzoeksgroepen van het instituut doen fundamenteel en multidisciplinair onderzoek, zowel in gezonde systemen als in ziektemodellen. Het Hubrecht Institute is onderdeel van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen (KNAW) en bevindt zich op Utrecht Science Park ‘De Uithof’. Sinds 2008 is het instituut geaffilieerd met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Dit bevordert de vertaling van het onderzoek naar de kliniek. Het Hubrecht Institute heeft een partnerschap met het European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Voor meer informatie, ga naar www.hubrecht.eu.

Over de KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, de stem en het geweten van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Zij is verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten.

Over Oncode Institute
Oncode Institute is een onafhankelijk instituut dat zich inzet om fundamentele inzichten over kanker zo efficiënt mogelijk te vertalen naar betere en meer betaalbare zorg voor de patiënt. Een team van vooraanstaande kankeronderzoekers, werkzaam in Nederland, is samengebracht onder een overkoepelende strategie in een missie-gedreven instituut dat zich richt op drie pijlers: excellent onderzoek, intensieve samenwerking en krachtige valorisatie. KWF Kankerbestrijding investeert samen met de ministeries van Economische Zaken & Klimaat, Onderwijs Cultuur & Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Health~Holland, NWO en ZonMw, in totaal €120 miljoen in Oncode Institute tot 2022.