Information
Research groups
News & events
Jobs & education
Vrienden
 

Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Introductie
De Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut heeft als doelstelling het onderzoek in het Hubrecht Instituut in de breedste zin van het woord te ondersteunen. De stichting verkrijgt haar gelden via private geldstromen, zoals giften, subsidies en legaten.

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Hubrecht 2014-2016

2012Verkorte jaarrekening en jaarverslag

2013 Verslag uitgeoefende actitiveiten

2014 Verslag uitgeoefende activiteiten & verkorte jaarrekening

Introductiefilm Hubrecht Instituut:

De stichting heeft de afgelopen jaren samen met de stichting Concordia een aantal fellows aangesteld. Daarnaast werd er laboratoriumapparatuur aangekocht om nieuw onderzoek in het instituut op te starten. De stichting “Concordia Trajectina” is een stichting die streeft naar algemeen, multidisciplinair onderzoek naar hart- en vaatziekten. De fellows die zijn aangesteld, staan onder leiding van een hoogopgeleide onderzoeker met een gespecialiseerd biomedische achtergrond.

De volgende onderzoeken zijn enkele van de vele die op dit moment gedaan worden in het Hubrecht Instituut:
Een muis met darmkanker: over embryonale processen in een volwassen lichaam
Leren van een depressieve rat: minimale mutaties in dieren heel effectief reproduceren
Een transparant topmodel: verstoorde bouwplannen onthullen medische mogelijkheden