Information
Research groups
News & events
Jobs & education
Vrienden
 

Ontwikkelingsbiologie
De wil om te weten


De ontwikkelingsbiologie is een onderdeel van de biologie. De ontwikkelingsbiologie houdt zich vooral bezig met de biologische processen die maken dat een bevruchte eicel zich ontwikkelt tot een pasgeborene. De ontwikkelingsbiologie wil de onderliggende, sturende mechanismen in kaart brengen die voor de ontwikkeling van levende organismen verantwoordelijk zijn. Door de kennisexplosie op moleculair biologisch gebied, is duidelijk geworden dat veel van de ontwikkelingsprocessen – al of niet in licht gewijzigde vorm- ook een rol spelen in het volwassen lichaam. Ook de medische implicaties van het onderzoek lopen steeds meer in het oog, omdat stoornissen in de ontwikkeling vaak tot ziekte en invaliditeit leiden.

Waarom is ontwikkelingsbiologisch onderzoek belangrijk?
Kennis van ontwikkelingsbiologische processen is op zichzelf al erg belangrijk. Daar bovenop kan die kennis ook nog leiden tot een betere herkenning en behandeling van bepaalde ontwikkelingsstoornissen en aangeboren afwijkingen. Het fundamentele onderzoek (het onderzoek dat ziektes verhelpt of helpt verkomen) heeft op die manier ook nog medische en klinische gevolgen.