Information
Research groups
News & events
Jobs & education
Vrienden
 

“Leren van een depressieve rat”
Minimale mutaties in dieren heel effectief produceren

Onderzoeker: prof. dr. Edwin Cuppen

Prof. dr. Edwin Cuppen: “Ik maak unieke diermodellen die we gebruiken voor menselijk onderzoek. Wereldwijd is het Hubrecht Instituut vrijwel het enige dat succesvol knockouts heeft gemaakt van zebravissen en ratten. Binnenkort willen we ook voor elk gen van de worm C. elegans een knockout beschikbaar hebben. Een knockout is een dier waarin één gen is uitgeschakeld, waardoor je biologische functies van zo’n gen kunt ontdekken.”

Omdat alle dieren – inclusief de mens – grotendeels dezelfde biologische bouwstenen gebruiken, is de informatie uit dieronderzoeken vaak heel informatief voor de mens. We kijken niet alleen naar de genen, maar ook naar de functies die daarmee samenhangen. Op basis van functional genomics krijgen we niet alleen inzicht in de manier waarop een mens zich ontwikkelt van eicel tot volwassene, maar wordt ook duidelijk welke genetische en biomoleculaire processen een rol spelen bij normale, gezonde processen en ziekte.

Mijn groep richt zich onder andere op de infrastructuur die dergelijk onderzoek mogelijk maakt. We creëren geschikte diermodellen voor onderzoek en proberen functies aan de individuele genen te koppelen. Onlangs hebben we bij de rat een veelbelovend model voor menselijke depressie ontwikkeld.”

Het Humane Genoomproject heeft ervoor gezorgd dat we beschikken over het complete genoom van de mens. Het genoom is een lange letterladder die gevuld is met allerlei variaties van G, A, T en C; de vier letters van het genetische alfabet. De menselijke GATC-code is opgebouwd uit combinaties van drieletterwoorden die de genen vormen, bijvoorbeeld GTA of CTT. Alle andere organismen, zoals de mug en de muis, gebruiken dezelfde letters om er ook drieletterige genwoorden van te maken.
Doordat elk organisme hetzelfde alfabet gebruikt, zijn ze op genetisch en moleculair biologisch niveau goed met elkaar te vergelijken.


Wilt u meer weten over dit onderzoek, klikt u dan hier . U wordt dan doorverwezen naar een pagina waar uitgebreid tekst en uitleg wordt gegeven.

 
image description