Information
Research groups
News & events
Jobs & education
Vrienden
 

Biedt u een helpende hand?

Donaties, schenkingen, sponsoring ter bevordering van fundamenteel onderzoek

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het revolutionaire onderzoek? Wanneer u een “Vriend" wordt van de stichting, steunt u daarmee fundamenteel onderzoek naar hart- en vaatziekten, DNA-imaging (het in kaart brengen van het menselijk DNA), dementie, botontkalking, weefselregeneratie, stamcellen en RNAinterferentie. De hoeksteen van de projectbegroting vormt het salaris van de junior onderzoekers. Deze getalenteerde onderzoekers doen gedurende een periode van 3 tot 4 jaar onderzoek op het Hubrecht Instituut. Daarnaast bestaan, afhankelijk van het project, de kosten o.a. uit: kantoorkosten, specifieke apparatuur en materialen (o.a. microscopen die belangrijk zijn voor het analyseren van het DNA). Draag bij aan grensverleggend onderzoek

Eenmalige donatie
Wilt u de Stichting ondersteunen met een bijdrage? Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer 41.75.52.211 (IBAN: NL11DEUT0417552211) ten name van Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut te Utrecht, onder vermelding van 'Eenmalige donatie Hubrecht Instituut'.
U kunt ook online doneren.

Periodieke schenking
Met ingang van 01-01-2014 is het wetsartikel met betrekking tot periodiek schenken gewijzigd. In het artikel is het volgende opgenomen: 
“Periodieke giften worden in aanmerking genomen indien zij berusten op een bij notariële of onderhandse akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren.”

Door deze wetswijziging kunnen wij een periodieke schenking dus voortaan op 2 manieren vastgelegen, namelijk:
a) in een notariële schenkingsovereenkomst;
b) in een onderhandse schenkingsovereenkomst.

a) Wanner een notariële schenkingsovereenkomst?
De notariële schenkingsovereenkomst geeft u als begunstigde veel meer waarborgen. Zo voorkomt u dat de schenkingsovereenkomst vernietigd kan worden door een echtgenoot/geregistreerd partner omdat er geen toestemming verleend is. Daarnaast voorkomt u omkering bewijslast indien er gesteld wordt dat u misbruik heeft gemaakt van omstandigheden. 

b) Wanneer een onderhandse schenkingsovereenkomst?
Onderhandse schenkingsovereenkomsten zijn prima bij schenkingen met lagere bijdragen. Voor aanvragen die in 2014 zijn gedaan, stellen wij een onderhandse schenkingsovereenkomst op als het jaarbedrag minimaal € 100, - is en maximaal € 999, -. Indien gewenst kunnen we deze bedragen voor uw organisatie aanpassen.

Wilt u een periodieke schenking doen?
Dan verzoeken wij u vriendelijk dit formulier in te vullen en na ondertekening te sturen naar: Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut, t.a.v. dr. K.P. Bouter, Uppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht.

Het Hubrecht Fellowship
Het Hubrecht Fellowship is een aanstelling van een jonge talentvolle onderzoeker voor een periode van 4 jaar, aanvankelijk voor het doen van fundamenteel onderzoek op het Hubrecht Instituut.

"Geven aan wetenschappelijk onderzoek", uitgave van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden tot doneren, dan kunt u contact omnemen met vrienden@hubrecht.eu, secretariaat Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut, Uppsalalaan 8, 3584 CT Utrecht.